Datenschutz

Alle Fortbildungen im Bereich Datenschutz

Datenschutz in der Praxis

Anmeldung und Informationen zum Kurs

 • Berlin, 10.03.2020 - 10.03.2020
 • Berlin, 16.06.2020 - 16.06.2020
 • Berlin, 27.08.2020 - 27.08.2020
 • Hamburg, 28.10.2020 - 28.10.2020

Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten

Anmeldung und Informationen zum Kurs

 • Hamburg, 24.03.2020 - 27.03.2020
 • Hamburg, 20.10.2020 - 23.10.2020
 • Ludwigsburg, 24.07.2020 - 25.07.2020
 • Ludwigsburg, 23.10.2020 - 24.10.2020
 • Hamburg, 06.05.2020 - 06.05.2020

Refresherkurs für Datenschutzbeauftragte

Anmeldung und Informationen zum Kurs

 • Ludwigsburg, 24.07.2020 - 25.07.2020
 • Ludwigsburg (ausgebucht), 23.10.2020 - 24.10.2020